دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

در خصوص سونوگرافی توسط دستیاران سال اول

دستورالعمل برنامه سونوگرافی توسط دستیاران سال اول ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

عدم فعالیت دستیاران رادیولوژی در بخش خصوصی و خارج از محیط دانشگاه

عدم فعالیت دستیاران رادیولوژی در بخش خصوصی و خارج از محیط دانشگاه ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

صفحه گروه رادیولوژی فعال شد

صفحه گروه رادیولوژی فعال شد   ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن